فروش اقساطی محصولات Universe

ماشین سازی universe از ابتدای فعالیت ، سیاست توسعه صنعتی را جزیی از بالاترین ارزشهای سازمانی خود لحاظ کرده و بنابر همین اصل اقدام به ارائه محصولات خود با شرایط ویژه اقساطی بدون هیچگونه افزایش قیمتی نموده است . این سیاست گذاری موجب رشد …