به رسم هر سال، برای دیدار با همه دوستان و یاران و همراهان صنعت UPVC و آلومینیوم در سطح کشور ، امسال نیز با حضور دریازدهمین نمایشگاه بین المللی درب و پنجره و صنایع وابسته ، پذیرای حضور گرم و پر مهر همه عزیزان خواهیم بود .

سالن 40 آ ، غرفه 25